RHYSIDA RANSOMWARE

Fidye yazılımı dünya çapında büyüyen bir sorun. Yeni teknoloji ve gelişen tekniklerle fidye yazılımı türlerinin durdurulması giderek zorlaşıyor. Bu soruna en yeni eklenen ise Rhysida

Read More »

AKİRA FİDYE YAZILIMI

Fidye yazılımı, günümüzün en önemli sorunlarından biri. Fidye yazılımı saldırıları işletmeleri, bireyleri ve küresel şirketleri tehdit ediyor. Fidye yazılımları sürekli gelişiyor ve tespit edilmesi ve

Read More »

VERİ GÖLÜ MÜ YOKSA VERİ AMBARI MI?

Verilerin korunması, bir şirketin en önemli unsurlarından biridir. Verileri depolama, işleme ve alma yöntemi de eşit derecede önemlidir. Veri, yapılandırılmış, yapılandırılmamış veya yarı yapılandırılmış türde

Read More »

VERİ AMBARI NEDİR?

Veriler, içinde bulunduğumuz modern çağda işletmeler için en önemli unsurdur. Bu nedenle verilerin saklanması ve işlenmesi çok önemlidir. Bir şirkette, yapılan işlemler sonucu üretilen bütün

Read More »