İletişim, bilgisayarın özüdür ve bizi veri göndermenin ve almanın daha verimli yollarını bulmaya iter. Veri iletişiminin merkezi, merkezi ağınızda bulunur.Ağ, bilgisayarınız ve Wi-Fi yönlendiriciniz veya bilgisayarınız ve sunucuları gibi kaynakları paylaşan 2 veya daha fazla platformdan oluşan bir sistemdir.

Bu ağlar, Yerel Alan Ağı veya LAN olarak adlandırılan, etkileşimde bulunmak için güvenli ve yalıtılmış bir ortam oluşturur. Ancak, kendi ağınız dışındaki diğer ağlarla veya internetle iletişim kurmaya çalışmak zor olabilir, bu nedenle ağ geçitleri vardır.

Ağ Geçidi Nedir?

Bir ağ geçidi, farklı protokol sistemlerini veya dillerini kullanıyor olabilecek iki ağ arasında iletişim kurmak için kullanılır – yerel ağınızın dışından trafiği çevirir ve ağınızın diğer ağlardan veya internetten veri gönderip almasına izin verir. Ağ geçitleri, yönlendiriciler veya yazılımlar gibi donanım biçiminde olabilir.

Genellikle bir ağın kenar kısımlarında bulunan ağ geçitleri, güvenlik protokollerinin yanı sıra güvenlik duvarıyla, kimlik doğrulama yetenekleriyle ve ağ trafiğinin filtrelenmesiyle sistemi korur. Farklı ağları ve interneti verimli ve güvenli bir şekilde bağlamanın ayrılmaz bir parçasını oluştururlar.

Bir Ağ Geçidi Nasıl Çalışır?

Çalışmak için, veri paketlerini bir kaynaktan diğerine almak, incelemek, çevirmek ve iletmek için ağ geçitleri gerekir. Fiziksel ağ geçitlerinde Ağ Arayüz Kartları (NIC’ler), giriş/çıkış bağlantı noktaları ve ağ protokollerini çevirmek için yazılım bulunur.Kaynak ve hedef ağlardan gelen veriler farklı protokoller kullanıyorsa, ağ geçidi verileri alıcı ağın anlayabilmesi için çevirir. Bu çeviri yeteneği, ağ adresi çevirilerine de uzanır.

Çoğu yönlendirici, verileri internete göndermeden önce genel bir IP adresi oluşturmak için Ağ Adresi Çevirisi’ni (NAT) kullanır. Bu, alıcı ağın verileri nereye geri göndermesi gerektiğini belirlemesine izin verir, çünkü özel IP adresleri internete yönlendirilemez.

Ağ geçitleri genellikle ağ düzeyinde bulunur, ancak ihtiyaç duydukları her yere yerleştirilebilir ve verileri yalnızca tek yönde tek yönlü olarak iletebilir veya verilerin ağa hem girip hem de çift yönlü olarak akmasına izin verebilir.

Ağ Geçidi ve Yönlendirici

Temelde, hem yönlendiriciler hem de ağ geçitleri, ağlar arasındaki veriler için taşıyıcı görevi görür, ancak çalışma şekillerinde temel bir farkları vardır. Bir yönlendirici, ağ trafiğini ve verileri gerektiği gibi bir yerden başka bir yere yönlendirebilirken, bir ağ geçidi, bu verileri içinde bulunduğu ortama göre de çevirerek daha fazla verimlilik sunar. Günümüzde çoğu yönlendirici cihazında zaten ağ geçidi özellikleri bulunmaktadır.

Ağ Geçidi ve Güvenlik Duvarı

Daha önce bahsedildiği gibi ağ geçitleri, güvenlik duvarlarıyla birlikte çalışır ve bazı durumlarda birleştirilebilir. Bunun nedeni, ağın sınırında çalışma konumunu paylaşmalarıdır ve ağ geçidinden geçen her şeyin güvenlik duvarından da geçmesi gerekir. Her iki özellik birlikte iyi çalışsa da aynı şey değildir.

Bir güvenlik duvarının ana amacı, güvenlik amacıyla bir ağa erişimi kısıtlamaktır – gelen her veri paketi için standart bir gereksinim seti oluşturur. Öte yandan ağ ağ geçitleri çok daha az sınırlayıcıdır ve istendiğinde trafiğin içeri veya dışarı girmesine izin verecek şekilde tasarlanmıştır.

Bir Ağ Geçidinin Özellikleri ve Yetenekleri

Ağ geçidi, ağınızın çalışmasının çok önemli bir parçasıdır. Öğenin temel özelliklerinden bazıları şunlardır:

Güvenlik

Ağın sınırında bir ağ geçidi bulunur. Bu, ağ geçidini güvenlik duvarları ve daha birçok koruma katmanı gibi güvenlik sistemlerini kurmak için mükemmel bir yer yapar. Bir ağa ağ geçidi, bulut güvenlik sistemleri de dahil olmak üzere birden fazla siber güvenlik önlemini yönetmek ve kurmak için bir platform sunar.

Çoklu Protokol

 Bir ağ geçidinin önemli bir özelliği, farklı ağlarda farklı protokolleri çevirme ve iletişim kurma yeteneğidir. Bu, ağ geçidine daha iyi esneklik sağlar ve ağınızın korunmasını sağlar.

Görünürlük

 Ağ geçitlerinin, bir ağın ucunda kendilerine tüm ağınızın geniş bir genel bakışını sağlayan benzersiz bir konumu vardır. Bu – protokol yetenekleriyle birleştiğinde – trafiği izlemelerine ve gelen ve giden verileri yönetmelerine olanak tanır. Bu özellik, daha büyük ağlara sahip daha büyük kuruluşlar için mükemmeldir ve maksimum verimlilik ve siber güvenlik sağlar.

Analitik

 Ağ geçidi, ağınız için bir kayıt sistemi olarak da işlev görebilir. Ağa giren ve ağdan çıkan tüm trafik için birincil ağ geçidi olarak, teşhis, iyileştirme ve sorun gidermeye yardımcı olmak için ağ trafiği verilerini ve ortaya çıkan modelleri kolayca takip edebilir. Ağ geçidi analitiği, daha iyi siber güvenlik oluşturmaya da yardımcı olur ve gelecekteki ihlalleri önlemek için tahmine dayalı formüller oluşturmak için kullanılabilir.

Bir Ağ Geçidini Ne İçin Kullanıyorsunuz?

Bir ağ geçidi, öncelikle veri aktarımına yardımcı olmak için kullanılır, ancak hizmet vermesinin tek yolu bu değildir. Daha önce de belirtildiği gibi, bir ağ geçidinin doğası, bir ağın sınırında çok daha fazla görevi yerine getirmesine olanak tanır. Ağ geçitlerinin uygulamalarından bazıları şunlardır:

Nesnelerin İnterneti (IoT) Cihazları

Nesnelerin İnterneti (IoT), akıllı saatinizden akıllı buzdolabınıza kadar kullanılan ve birbirleriyle veri paylaşan cihazların bağlı ağını ifade eder. Bu aletlerin tümü, birbirleriyle bağlantı kurmalarına izin veren, ancak aynı zamanda çalışması için belirli bir dizi ağ geçidi özelliği gerektiren sensörler, yazılım ve diğer teknolojilerle gömülüdür. Bu, ağ geçidinin bu cihazları ve bunlara karşılık gelen ağ geçidi protokollerini tek bir ağ katmanına yeterince bağlamak için devreye girdiği yerdir.

Voice-Over IP (VoIP)

Voice-over IP ağ geçidi, telefon yerine internet bağlantınızı kullanarak arama yapmanızı sağlar – WhatsApp araması buna bir örnektir. Bu özel ağ geçidi markası, arama trafiğinizi diğer uçta alınacak aktarılabilir dijital paketlere dönüştürür.

Bulut Depolama

Bulutta her şeyi depolamak için güvenli web ağ geçitlerine ihtiyaç vardır. Bu ağ geçitleri, depolama hizmeti API’lerini çoklu bulut uygulamaları için blok tabanlı depolama protokollerine veya dosya tabanlı depolama arabirimlerine dönüştürür.

Uygulama Erişimi

Belirli uygulamalar, sorunsuz bağlantı ve uygun siber güvenlik kurulumu için özel ağ geçitleri gerektirir. Bunları çalıştırmak için güvenli bir ağ geçidi sistemine ihtiyacınız olacak.

Bağlantı kolaylığı

Ağ arabirim kartlarını kullanan çoğu taşınabilir cihaz için güvenli bir ağ geçidi de önemlidir. Bu, cihazların kesintisiz bağlantı ve internet erişiminin keyfini çıkarmasını sağlar.

Kablosuz Erişim

Bir kablosuz ağ geçidi, genellikle verileri Wi-Fi’ye dönüştüren yerleşik bir ağ geçidi kullanan bir ev yönlendiricisidir.

Hücresel Erişim

Ağ geçidi türü, daha iyi hücresel bağlantı için daha yüksek 4G ve 5G hızları sağlar ve hücresel verilerin yerel ağ ile uyumlu hale getirilmesine yardımcı olur.

Ağ geçitleri çok önemli olsa da, doğru güvenli web ağ geçidini seçmek de zor olabilir. Sangfor, optimum bağlantı ve güvenlik sağlamak için sizin ve ağınız için mevcut en iyi teknoloji ve siber güvenlik çözümlerinin tümüne sahiptir.

Sangfor’un Ağ Geçidi Çözümleri

Sangfor Internet Access Gateway, kullanıcının internet erişim davranışını belirlemenize, analiz etmenize ve anında eyleme geçmenize izin vererek şirketinizin kaynaklarını koruyan inanılmaz derecede etkili bir güvenli web ağ geçididir. Hizmet, etkili siber güvenlik için Proxy Kaçınma Korumasını uygulamak üzere Sangfor’un Endpoint Secure ile işbirliği yaparken ağınızın tam kontrolünü içeriden almak için akıllı ağ trafiği çözümlerini keşfetmenize olanak tanır.

Sangfor’un siber güvenlik ve bulut bilgi işlem çözümleri hakkında daha fazla bilgi için www.sangfor.com.tr adresini ziyaret edin.