Veriler, içinde bulunduğumuz modern çağda işletmeler için en önemli unsurdur. Bu nedenle verilerin saklanması ve işlenmesi çok önemlidir.

Bir şirkette, yapılan işlemler sonucu üretilen bütün veriler veri tabanında saklanır. Ancak bu verilerin daha sonra ulaşılabilir olması için uzun vadeli bir çözüm değildir. İşte bu noktada veri ambarı devreye giriyor.

İşletmeler, ancak veriler hakkında daha iyi içgörülere sahip olduklarında büyüyebilirler. Yapay zeka araçları ve analitik, yapılandırılmış verilere uygulandıktan sonra, kuruluşlar daha iyi içgörülere ve bilgilere sahip olabilir. Daha iyi iş kararları almak için bu veriye dayalı içgörüleri kullanabilirler. Bu yazıda, veri ambarı tanımına ve bunun işletmeler için neden önemli olduğuna bakıyoruz.

Veri Ambarı Nedir?

Veri Ambarı, verileri depolamak, işlemek ve kuruluşun iş kararları almasına yardımcı olmak için kullanılan geniş bir veri koleksiyonudur.

Veri ambarları daha yapılandırılmıştır ve en değerli veri varlıklarını depolar. Bu, bir şirket için “tek gerçeğin kaynağını” oluşturur. Yani, burada bulunan tüm verilerin en güncel ve orijinal olduğu ve işle ilgili kararlar almak için kullanılabileceği anlamına gelir.

Veri ambarları, veri raporlama, analitik ve diğer İş Zekası (BI) amaçları için kullanılır. Bu işlev için özetlenmiş bir veri sürümü sunarlar.

Veri Ambarı Neden Önemlidir?

Veri ambarı işletmelere verilerini takip etmeleri için birtakım avantajlar sunan vazgeçilmez bir unsurdur. Veri ambarının sağladığı bu avantajları aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

Tutarlılık – Bir veri ambarı, şirketteki herkesin aynı sayfada olmasını ve üzerinde çalışmak için aynı verilere sahip olmasını sağlar.

Entegrasyon – Veri ambarları, tüm faktörleri göz önünde bulundurarak bilgileri değerlendirmek için kullanılabilecek entegre bir veri görünümü sunar.

Temizleme – Bir veri ambarına veri eklendiğinde, genellikle yinelenen dosyaları kaldırır ve gereksiz dosyaları filtreler.

İstihbarat – Veri ambarının ana işlevlerinden biri,  depolanan verilere dayalı olarak işi geliştirebilecek analitik sağlamaktır.

Hızlı yanıt – Veri ambarları genellikle okuyucu erişimi için optimize edilmiştir, bu da veri analizinin ve yanıtın çok daha hızlı olduğu anlamına gelir.

Güvenlik – Bir veri ambarı, yalnızca yetkili personele erişim sağlayan protokollerle bir veri yedekleme merkezi görevi de görür.

Ölçeklenebilirlik – Modern veri ambarları, kaynakları manuel olarak sağlamaya gerek duymadan genişletilebilir veya azaltılabilir.

 

Ancak veri ambarları, verilerinizi saklamanın tek yolu değildir. Daha önce de belirtildiği gibi, veritabanı genellikle işle ilgili ve eldeki verileri depolar. Buna işlemler, müşteri listeleri, ürün listeleri gibi birçok veri dahildir.

Şirketler, daha az yapılandırılmış bir veri depolama yöntemi olarak veri ambarı yerine, veri gölünü(data lake) düşünebilirler. Çünkü veri gölü, her türlü veriyi ham haliyle toplayıp işleyebilen daha az yapılandırılmış bir veri depolama çözümüdür.

Veri gölleri genellikle düzgün bir şekilde tablolaştırılamayan ve depolanamayan veriler için kullanılır.

Veri ambarının veritabanından veya veri gölünden farkı, çok daha yapılandırılmış ve daha fazla bilgi içermesidir. Şimdi bir veri ambarının diğer unsurlarını ele alalım.

ETL-Extract-Transform-Load(Ayıkla-Dönüştür-Yükle)

Verileri çeşitli kaynaklardan büyük bir veri ambarına taşımak için kullanılan bir işlemdir. Veriler, ham aşamasında birçok farklı formatta gelir. ETL bu yüzden önemlidir.

Bu, verilerin daha sonra daha iyi analiz edilmesi için bir temizleme ve yapılandırma aşaması görevi görür. ETL süreci üç adımdan oluşur:

Ayıklama: Ham veriler birden çok kaynaktan veya veritabanından çıkarılır. Bunlara SQL veya NoSQL sunucuları, e-posta, web sayfaları, CRM ve ERP sistemleri veya düz dosyalar dahildir.

Dönüştürme: Bu aşama, tüm filtreleme, temizleme ve kimlik doğrulama süreçlerini içerir. Ham veriler analitik için dönüştürülür ve yapılandırılır.

Yükleme: Verilerin hedef veri depolama sistemine yüklendiği son adımdır. Genellikle, bu otomatik bir aşamadır.

Bir dizi iş kuralı kullanan ETL süreci, yeterli iş zekası analizinin (BI) yapılabilmesini sağlamak için verileri hazırlar.

 

İşlem ayrıca belirli veri yükü için yeniden düzenlenebilir. ETL yerine ELT olabilir. Bu, ham verilerin dönüştürülmeden önce veri ambarına yüklendiği anlamına gelir. Genellikle bu sürüm, yüksek hacimli, yapılandırılmamış veri kümeleri için kullanılır.

Veri Deposu (Data Martları)

Data mart, esasen bir veri ambarının daha basit bir biçimidir. Bunlar, belirli ekiplerin bir veri ambarında yalnızca ihtiyaç duydukları bilgilere erişmesini sağlar. Bu, veri erişimini basitleştirir ve daha hızlı veri alımını sağlar.

 

Bir veri deposu erişimi yalnızca yetkili personele tahsis ederek bu şekilde ekstra güvenlik de sağlar. Bir data martı, yalnızca belirli kişilerin anahtarına sahip olduğu, site içindeki küçük evler olarak düşünün.

 

Bir veri ambarına yatırım yapmak yerine, bir data mart sistemi kullanarak zamandan ve paradan tasarruf edebilirsiniz. Bunun nedeni, bir veri deposunun(data mart) daha az kaynaktan veri çekmesidir. Bunlar dahili operasyonel sistemleri, merkezi bir veri ambarını ve harici verileri içerir.

Veri depoları bağımlı veya bağımsız olabilir. Bağımlı bir veri deposu, veri ambarındaki verileri kullanır ve oradan kategorilere ayırır. Bu seçenek daha büyük şirketler için idealdir.

Öte yandan, bağımsız bir data mart, verilerini bir veri ambarından değil, doğrudan operasyonel kaynaklardan alır. Bu, küçük işletmeler için idealdir.

Veri Gölü(Data Lake)

Data Lake, her boyutta/türde yapılandırılmış, yarı yapılandırılmış ve yapılandırılmamış verileri depolar, işler ve güvenliğini sağlar. Yapay zeka yazılımı,  işletme maliyet tasarrufunu optimize eder. İşletmeler, iş gereksinimlerine bağlı olarak Veri Ambarı ve Veri Gölü kullanır.

Yıldız Şeması

Yıldız şeması, bir veri ambarındaki tabloların düzenlenme şeklidir. Genel olarak kullanılan, zihin haritasına benzeyen bir modeldir. Bir veri ambarı için yıldız şemasının merkezinde gerçekler(facts) yer alır. İşletmenin satış verileri buna örnek olabilir.

Ardından, gerçekleri çevreleyen, ortadaki gerçeklere daha fazla bilgi ekleyen “boyutlar” vardır. Bunlar, aradığınız şeye bağlam ekler ve ilgili verileri gerektiği gibi düzenler. Bu, aradığınız veriye çok daha hızlı erişmenizi kolaylaştırır.

Veri Ambarı Yapısı

Veri ambarlarının yapısı bir veri ambarı, bir analitik çerçeve ve bir entegrasyon katmanından oluşur.

  • Veri ambarı, tüm veriler için merkezi depodur.
  • Analitik çerçeve, verileri işleyen ve tablolar halinde düzenleyen yazılımdır.
  • Veri tabanlarını birbirine bağlayan ve diğer uygulamalar için erişilebilir kılan yazılım olan entegrasyon katmanıdır.

Sangfor’un Nano Cloud’u bu yapıya örnek olarak kullanılabilir. Sangfor’un platformu aracılığıyla, Hiper Bütünleşik Altyapı aygıtları ve anahtarları, tüm kaynak gereksinimlerini karşılar. Bu sayede, birleşik bir görsel yönetim sistemi sağlanır.

 

Sangfor’un çözümü aynı zamanda tek bir ünitenin 100.000’e kadar IOPS sağlamasını ve doğrusal genişlemeyi desteklemesini sağlar. Bu, darboğaz olmadan en yüksek performansı alacağınız anlamına gelir.

Son olarak, şirket işleyişinde maksimum istikrarı sağlamak için Sangfor mimarisi tamamen yedeklidir. Donanım arızalansa bile hiçbir zaman veri kaybı yaşamazsınız. XDDR çözümü ayrıca, veri ihlali meydana gelmesi durumunda, olayı kontrol altına almak ve azaltmak için koordineli bir yanıt sistemi kullanır.

Veri Yönetimi

Veri yönetişimi, bir şirket için verilerin işlenmesi ve saklanması için belirlenmiş politikalar ve standartları ifade eder. Veri depolamanın oldukça kritik bir unsurudur.  Aşağıdakiler de dahil olmak üzere önemli noktaları etkiler:

Veri Kalitesi

Verilerin bütünlüğünü ve kalitesini korumak için işlenme ve saklanma biçimini ifade eder. Genellikle altı boyutta değerlendirilir: doğruluk, eksiksizlik, tutarlılık, zamanlılık, geçerlilik ve benzersizlik.

Veri Güvenliği

Veri yönetişimi, işlenen ve depolanan verilerin yerinde en iyi güvenlik protokollerine sahip olmasını sağlar. Ayrıca, erişimi gerektiği gibi sınırlandırarak riskleri azaltır.

Veri Gizliliği

Veri kümelerine erişim, veri yönetişimi standartlarına göre sınırlandırılmıştır. Verilerin gizliliğini koruyan verilere yalnızca yetkili personel erişebilir.

Özet:

Veri ambarları, içinde bulunduğumuz yüksek tempolu dönemde verilere erişimi ve veri alımını basitleştirerek hayatı çok daha kolaylaştırır. Şirketler, optimum verimliliği sağlamak için veri ambarı kaynaklarına yatırım yapmaktan büyük fayda sağlayacaktır.

Sangfor, işletmelerin her türlü büyük veri depolama gereksinimleri için Veri Gölü, Veri Ambarı sunar. Daha fazla bilgi için www.sangfor.com.tr adresini ziyaret edebilir veya daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.