Verilerin korunması, bir şirketin en önemli unsurlarından biridir. Verileri depolama, işleme ve alma yöntemi de eşit derecede önemlidir. Veri, yapılandırılmış, yapılandırılmamış veya yarı yapılandırılmış türde olabilir.  Farklı türdeki verilerini depolamanın birçok farklı yolu olduğu gibi şirketler  genellikle veri gölü veya veri ambarı arasında bir tercih yaparlar.

Veri ambarı, veriler için yapılandırılmış ve karmaşık bir depolama alanıdır. Bir işletmenin günlük işlem verileri veri tabanında saklanırken, veri ambarı daha çok bir tür arşiv işlevi görür.

Bu, bir veri ambarının bir işletmeye ait tüm kayıtları depolayacağı ve bir şirketin verileri için “tek gerçeğin kaynağını” oluşturacağı anlamına gelir. Veri ambarlarının önemli bir kullanımı analitik, raporlama gibi İş Zekası (BI) amaçları içindir.

Öte yandan, veri gölleri çok daha az yapılandırılmıştır. Bir veri gölü içinde, ham veriler hangi biçimde olursa olsun depolanır. Veri gölleri dosyalar, görüntüler, tablolar, sesler, videolar ve herhangi bir boyuttaki büyük veri kümelerinden büyük miktarlarda veriler depolanabilir.

Artık bu iki depolama çözümünün ne olduğunu bildiğimize göre, bir işletmenin verileri üzerinden inceleme yapalım.

Bir İşletmenin Verileri

Bir işletmede, yapılan her işlem bir veridir. Satışlar, müşteriler, ürünler ve ortakların tümü zaman içinde veri oluşturacaktır. Şirketin büyümesi ve gelişmesi için bu verilerin doğru bir şekilde yönetilmesi gerekir.

Veri yönetimi, verilerin toplanması, işlenmesi, saklanması ve korunmasıdır. Verilerin doğru kişiler tarafından hızlı bir şekilde erişilebilir ve aynı zamanda yanlış kişilerin ellerine geçmeyecek kadar güvenli olması gerekir.

Sonrasında, şirket adına bilinçli kararlar almak için dikkatlice derlenmiş ve birikmiş veriler kullanılır. İşlemlerin kayıtları, işletme içindeki reklamlara, ürün gruplarına veya politikalara rehberlik edebilir.

Verileri etkili bir şekilde yönetmek ve depolamak için bir işletme aşağıdakilerden yararlanabilir:

Veri Yönetişimi – verilerin düzenlenme, korunma ve saklanma şeklini yönetmek için kullanılan araçlar ve uygulamalardır. Kaliteli analitik ve veri alımı sağlar.

İş Zekası (BI) – BI araçları, büyük miktarda veri için gereklidir ve gelişmiş analiz için verileri sıralamaya ve yapılandırmaya yardımcı olur.

Veri Entegrasyonu – veriler farklı biçimlerde olsa bile analiz için daha iyi bir tablo oluşturmak üzere ilgili verileri karşılaştırmaya ve birleştirmeye yardımcı olacaktır.

Veri depolama, bir işletme için sürekli dalgalanan bir varlıktır. Bu, şirketinizin her şeyden önce esnek ve ölçeklenebilir bir depolama sistemine sahip olması gerektiği anlamına gelir. Bulut altyapısı bu nitelikleri ve daha fazlasını sunar.

 

Bir işletmede gerçekleşen işlemler, yazışmalar ve diğer dosyalar aracılığıyla günlük olarak veri üretir. Sonuç olarak, veri depolama çözümünün artan veri miktarını karşılaması gerekir.

Veri depolamada esneklik ve ölçeklenebilirlik, aşağıdakiler de dahil olmak üzere birçok  avantaj sunar:

 • Daha hızlı veri alma oranları
 • Geliştirilmiş güvenlik
 • Maliyet verimliliği
 • Veri yedekleme

Veri Gölü ve Veri Ambarı Arasındaki Farklar Nelerdir?

Veri Gölü Mü, Veri Ambarı Mı?

Artık bir veri gölü ile bir veri ambarı arasındaki temel farkları bildiğinize göre, hangi çözümü seçmelisiniz? Cevabı, iş gereksinimleriniz belirler.

Veri Gölleri, depoladıkları veri türü açısından daha esnek olabilir. Ayrıca, bulut dağıtımı için de idealdir. Bunun nedeni genellikle bulutun kullanılabilirliği hızlandırması ve gelişmiş güvenlik ve esneklik sunmasıdır.

Veri Gölleri, yapılandırılmış, yarı yapılandırılmış ve yapılandırılmamış çok büyük verileri depolar. Daha uzun bir süre boyunca toplanan geniş spektrumlu verilerin derinlemesine analizlerini yapmak için kullanılabilirler.

Farklı sektörlerde Data Lake kullanımına ilişkin örnekler şunları içerir:

Eğitim sektörü: Yoklama, notlar ve daha fazlasını izlemeye yarayan, öğrencilerden gelen farklı biçimlerdeki büyük miktarda veri depolanabilir. Belirli öğrenciler için akademik eğilimleri tahmin etmek için de kullanılabilir. Öğrencilerin ödevleri, dosyalar, videolar, resimler vb. çeşitli biçimlerde sunulur. Hepsi bir Veri Gölünde saklanabilir.

Sağlık sektörü: Tıp alanında, görsel veriler, farklı raporlar, PHR – Kişisel Sağlık Kaydı, EMR – Elektronik Tıbbi Kayıt, EHR – Elektronik Sağlık Kayıtları vb. araştırma, teşhis ve sigorta şirketleri.

Taşımacılık sektörü: Farklı araçların toplanan verilerinden bakım, trend tahminleri ve iyileştirmeler yapılabilir.

İşin diğer tarafında, farklı sektörlerde Veri Ambarı kullanımına ilişkin bazı sektörler:

Bankacılık ve finans sektörü: Bu kurumların zaten yapılandırılmış ve karmaşık olduğu düşünülürse, veri ambarları tüm şirketin yapılandırılmış verilere erişimini sağlar.

Kamu sektörleri: Üretilen veriler vergi kayıtlarını, sağlık politikalarını ve daha fazlasını korumak ve analiz etmek için kullanılabilir. Bu, bu ajansların bireysel profiller oluşturmasına ve ilgili kayıtları gruplandırmasına yardımcı olur.

Ağırlama endüstrileri: Veri ambarları, bu sektörün derlenen verilere dayalı olarak hedeflenen reklam ve promosyonlar oluşturmasına yardımcı olabilir.

Sangfor, işletmeler için her türlü büyük veri depolama gereksinimleri için veri gölü, veri ambarı sunar. Daha fazla bilgi için Sangfor aStor sayfasını ziyaret edebilir veya daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İş Zekası Uygulama ve Geliştirme

Uygulama geliştirme, bir iş süreci bilgisinin daha hızlı ve daha iyi çalışmasına yardımcı olan yeni bilgisayar programları oluşturma sürecidir. Bununla birlikte, uygulama geliştirme şunları içerir:

 • Gereksinimleri belirlemek
 • Prototip tasarlamak
 • Test yapmak
 • Uygulama
 • Entegrasyon

Bu nedenle, işletmelerin bu süreçlerin gerçekleşmesi için doğru alana sahip olması gerekir. Veri gölleri ve veri ambarları, bu anlamda uygulama geliştirme için temel görevi görebilir.

Uygulama geliştirme çevikliğe ve ölçeklenebilirliğe değer verir. Bunun nedeni, sürecin uygulamalarını uygun şekilde geliştirmek için verimliliğe ve alana ihtiyaç duymasıdır. Veri gölleri ve veri ambarları, uygulama geliştirmede bu işlev için ideal olabilir. Sangfor’un Hiper Bütünleşik Altyapısı (HCI), bu amaçlar için sağlam bir altyapı sağlar.

Uygulama geliştirmede bir veri gölü veya veri ambarı kullanmanın avantajlarından bazıları şunlardır:

 • Geliştirilmiş görünürlük
 • Arttırılmış güvenlik
 • Maliyet avantajı
 • Hızlı tepki verme ve ölçeklenebilirlik
 • Bilgiye dayalı karar verme
 • Genişletilmiş erişim

İş Zekası (BI) için Veri Ambarları

İş Zekası (BI)- verileri depolamak için kullanılan bir standartlar ve politikalar çerçevesi çizer. Veri ambarı, temelde bu BI mimarisinin bir bileşenidir.

Veri entegrasyonu, veri ambarında işlenmesi gereken veri miktarını azaltmaya yardımcı olurken, veri kalitesi depolanan verilerin geçerliliğini ve orijinalliğini sağlamak için çok önemlidir.

Bir veri ambarı, bir işletmenin aşağıdakiler yoluyla bilinçli ve kesin kararlar almasına olanak tanıyarak da fayda sağlar:

 • Üst düzey raporlama ve analiz kullanma.
 • Müşterileri geçmiş işlemlere göre kategorize etmek.
 • Özel içerik veya ürünler sağlamak.
 • Müşteri satışlarındaki, operasyonel süreçlerdeki ve günlük faaliyetlerdeki eğilimleri analiz etme
 • Geçmiş verilere dayalı olarak gelecekteki eğilimleri tahmin etmek.
 • Mali yılın gelecek çeyreği için bir iş planı oluşturmak.

Veri ambarları, analitik ve raporlama araçlarının kullanımı için de idealdir. Bir veri ambarı, bir şirketin verilerini analiz araçları için düzgün ve kolay erişilebilir yığınlar halinde yapılandıracak ve depolayacaktır.

Tüm bu yollarla, bir veri ambarı bir şirketin İş Zekası (BI) yeteneklerine katkıda bulunur.

Sangfor, siber güvenlik, bulut ve BT altyapısını uygun maliyetle ve yenilikçi bir şekilde basitleştiren birinci sınıf platformlar ve ürünler sunar.

Sangfor’un siber güvenlik ve bulut bilgi işlem çözümleri hakkında daha fazla bilgi için www.sangfor.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.