Veri gölü, şirketlerin çok büyük miktarda veriyi çeşitli biçimlerde depolamasına, yönetmesine ve analiz etmesine olanak tanıyan yeni bir veri sistemidir.

Tüm verilerinize işletme çapında erişime sahip olduğunuzu ve bu verileri modern analitik ve yapay zeka araçlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre edebildiğinizi hayal edin. Veri gölünün gücü budur. İster müşteri verilerinden içgörüler elde etmek, ister ürün geliştirmeyi iyileştirmek veya operasyonel verimliliği artırmak isteyin, veri gölü size her adımda yardımcı olabilir. Esnekliği, ölçeklenebilirliği ve maliyet etkinliği ile veri gölü, veriye dayalı karar vermenin geleceğidir.

Veriler genellikle bir işletmenin en değerli varlığıdır. Tüm bilgileriniz saklanır ve gelecekteki analizler, stok sayımları ve kayıtlar için güvenli bir şekilde tutulur. Ancak, üretilen verilerin güvende tutulması için bir yere gitmesi gerekir. İşte burada bir veri gölü devreye giriyor.

Veri Gölü Nedir?

Veri gölünü, neredeyse her tür yapılandırılmış, yarı yapılandırılmış ve yapılandırılmamış veriyi depolayabilen merkezi bir havuz olarak da tanımlayabiliriz. Bir veri gölü, hemen hemen her boyuttaki veriyi depolayabilir, işleyebilir ve güvenliğini sağlayabilir.

Veri gölünün ne olduğunu anlamak için, organizasyondaki en küçük veri parçasından başlayalım. Bir şirketin günlük verilerini düşünün. Bu muhtemelen tümü bir şirketin veri tabanına giren işlemleri ve listeleri içerir. Veritabanı, gerçek zamanlı verileriniz için esnek ve ayrıntılı bir depolama alanıdır. Tipik olarak, veritabanları verileri tablolarda depolar.

Bir adım daha ilerisini düşünürsek, verileriniz öylece bir veritabanında birikemez. Bu noktada veri ambarları devreye girer. Veri ambarları ise, arşiv görevi gören çok daha yapılandırılmış sistemlerdir.

Veritabanlarından gelen veriler katı sistemlerde saklanır ve genellikle burada özetlenir. Bu, şirketlere analitik konusunda yardımcı olur. Bütün bunlar veriler için çok organize sistemler gibi görünse de tüm verileriniz bu kadar sıkı bir şekilde saklanamaz.

Veri gölünün tanımı, hemen hemen her tür ham veri için depolamadır. Burada, çeşitli biçimlerde büyük miktarda veri – dosyalar, tablolar, resimler, videolar vb. her boyutta depolanabilir. Veri gölü, her ölçekte yapılandırılmış, yarı yapılandırılmış ve yapılandırılmamış her türlü veriyi depolamanıza olanak tanır.

Veri Alımı

Veri alımı, verilerin nasıl toplandığını ve bir veri gölüne getirildiğini ifade eder. Veri gölleri yapılandırılmış, yarı yapılandırılmış ve yapılandırılmamış verileri depolayabildiğinden, verileri spesifik bir şekilde işler.

Bu yöntemlerden biri toplu işlemedir. Bu zaman diliminde, bir bilgisayar herhangi bir kullanıcı etkileşimi olmadan “toplu iş” halinde aynı anda birkaç görevi yerine getirebilir. Toplu işleme, verilerin düzenli aralıklarla veri gölüne taşınmasının otomatikleştirilmiş bir parçasıdır.

Verilerin işlenmesinin başka bir yolu da akış tabanlı işlemedir. Gerçek zamanlı analitik olarak da adlandırılan bu süreç, verileri alınırken işlemek için kullanılabilir. Veri akışını sürekli olarak analiz eder.

Ele alacağımız son veri, Nesnelerin İnterneti(IoT) verileridir. Bu veriler, internete bağlı birden fazla bağlı cihaz, ağ ve yazılımdan üretilen verilerdir. Tahmin edebileceğiniz gibi, burada bulunan veriler çok geniş ve çeşitlidir. Bu durum, veri gölünü IoT verileri için ideal depolama seçeneği haline getirir.

Veri Hattı

Veri hattı, ham verilerin taşınmasına ve dönüştürülmesine olanak tanır. Temel olarak, toplu işleme ve akış tabanlı işlemenin gerçekleşmesine olanak sağlar.

Veriler API’lerden, SQL veya NoSQL veritabanlarından, dosyalardan ve farklı yerlerden gelebilir. Ancak bu, kullanıma hazır oldukları anlamına gelmez. Veriler bazen önce filtreleme, maskeleme ve toplama gibi işlemlerden geçer.

Veri hattı, verilerin kontrollü ve güvenli bir şekilde bir yerden başka bir yere güvenli bir şekilde taşınmasını sağlar.

Veri Gölü Mimarisi

Bir veri gölünün temel bileşenleri arasında veri depolama, veri işleme ve veri erişim yetenekleri bulunur. Sangfor’un küçük ve orta ölçekli işletmeler için oluşturduğu Nano Cloud, ham verileri toplamak ve depolamak için veri gölü konseptini kullandığımız örneklerden biridir.

Veri Depolama

Veri alındıktan ve toplandıktan sonra, verilerin bir veri gölünde uygun şekilde depolanması gerekir. Sangfor’un platformu aracılığıyla, tüm kaynak gereksinimleri Hiper Bütünleşik Altyapı aygıtları ve anahtarları ile karşılanır. Böylece, birleşik bir görsel yönetim sistemi sağlanır.

Veri İşleme

Veri işleme, veriler veri gölüne ulaşmadan önce “veri hatlarında” gerçekleşir. Veriler göle eklenmeden önceki tüm filtreleme veya dönüşümleri içerir.

Sangfor’un HCI çözümü, tek bir ünitenin 100.000’e kadar IOPS sağlamasını sağlar (daha fazla ayrıntı için HCI broşürünü indirin) ve doğrusal genişlemeyi destekler. Bu, darboğaz olmadan en yüksek performansı alacağınız anlamına gelir.

Veri Erişimi

Veri gölünün amacı, kullanıcı erişimini iyileştirmek ve gerektiğinde birkaç kişinin ham verilere erişmesine izin vermektir.

Sangfor mimarisi, maksimum iş istikrarı sağlamak için tamamen yedeklidir. Donanım arızalansa bile hiçbir zaman veri kaybı yaşamazsınız. XDDR çözümü ayrıca, veri ihlalleri meydana geldiğinde, saldırıyı kontrol altına almak ve azaltmak için koordineli yanıt sistemi kullanır.

Veri Gölleri için Güvenlik

Bir veri gölünün büyük ve yapılandırılmamış yapısı nedeniyle yeterli güvenliğin sağlanması zor olabilir. Veri gölünün güvenliğini sağlamak için kullanılacak bazı güvenlik uygulamaları şunlar olabilir:

Veri Şifreleme

Kurumlar, veri gölündeki verilerin güvenliğinden emin olmalıdırlar. Bu yüzden, hassas bilgiler için şifreleme ve izleme sağlanması önemlidir.

Kullanıcı Erişim Kontrolü (UAC)

Kullanıcı erişimi, çok miktarda bilgi ve girilmesi gereken kanallar nedeniyle veri gölleri için zor bir sorun olabilir. Verilerin erişimini ve kullanımını kolayca izleyip sınırlayabilen standartlaştırılmış bir erişim kontrol sistemi oluşturmaya çalışılmalıdır.

Düzenli Yedeklemeler

Verilerin sürekli olarak yedeklendiğinden emin olunmalıdır.

Veri Yönetimi

Veri yönetimi, veri gölündeki veri süreçlerini, denetimini ve görünürlüğünü içerir. Veri gölü içindeki kataloglardaki verileri sınıflandırmaya çalışın ve çalışanların sınırlarını anlamalarını sağlayın. Denetim yoluyla düzenli uyumluluk sağlayın.

Veri gölü kullanımının bazı temel avantajları şunlardır:

  • Herhangi bir miktarda veriyi gerçek zamanlı olarak içe aktarabilme.
  • Ölçeklenebilirlik
  • Sosyal medya analizi ve daha fazlasıyla müşteri ilişkilerini geliştirme.
  • İdeal bir test alanı sağlayarak şirket içinde araştırma ve geliştirmeyi iyileştirme.
  • İş verimliliğini artırmak için IoT verilerini depolamaya ve analiz etmeye olanak tanıma.
  • Daha geniş veri aralıklarına ham hallerinde çok daha hızlı erişim.

Ayrıca veri gölü kullanmanın bazı dezavantajları da olabilir:

  • Farklı veri türlerinin ve daha fazlasının birleştirilmesi söz konusu olduğunda güvenilirlik sorunları.
  • Gölde veriler arttıkça yavaş performans.
  • Düşük görünürlük ve diğer sınırlamalar nedeniyle uygun güvenlik eksikliği.

Sangfor Veri Gölü Kullanım Örneği

Sangfor’un Kweichow Moutai Group ile yaptığı vaka çalışması, Sangfor’un veri gölü yeteneklerinin mükemmel bir örneğini sergiliyor.

Şirket, 2017’de dijitale geçmeyi seçtikten sonra, Sangfor’un yardımıyla Hiper Bütünleşik Sunucu Kaynak Havuzu ve Ağ Güvenlik Sistemi kurmaya karar verdi.

Bu girişim, “Smart Moutai” hedefini gerçekleştirmeye ve iş dünyasında devrim yaratmaya yardımcı olacaktı.

Veri gölünü oluşturmak için Sangfor’un Hiper Bütünleşik Altyapı kaynakları kullanıldı ve Kweichow Moutai Group’un BT duruşunu etkili bir şekilde geliştirdi.

Operasyonel maliyetleri ve enerji tüketimini azaltırken, sanal mimari sınırsız genişleme sağladı. Ağ güvenliği özellikleri, işletme için merkezi bilgi paylaşımı ve stratejik bağlantı sağlamak üzere güvenliği de geliştirdi.

Sangfor, siber güvenlik, bulut ve BT altyapısını uygun maliyetle ve yenilikçi bir şekilde basitleştiren birinci sınıf platformlar ve ürünler sunar.

Sangfor’un siber güvenlik ve bulut bilgi işlem çözümleri hakkında daha fazla bilgi için www.sangfor.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.


Bizimle İletişime Geçmek İçin Tıklayınız